اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

سه شنبه 1400/5/5 ساعت 06:32

کارشناسان

 

1-نام و نام خانوادگی:

 

مریم سعیدصبائی

رشته تحصیلی: دکتری آمایش محیط زیست

سوابق:

کارشناس توسعه پایدار

کارشناس محیط زیست سازمان پسماند

کارشناس آموزش مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن: 33668819-013

ایمیل: edurashtmunicipality@gmail.com

 

2- نام و نام خانوادگی:

مهرانگیز صدیق

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

سوابق:

کارشناس محیط زیست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از 1385 تا 1392

کارشناس خدمات شهری و دبیر کمیسیون بند 20 ماده 55  شهرداری منطقه یک رشت از 1392 تا 1395

کارشناس سرمایه گذاری منطقه یک شهرداری از 1395 تا 1397

نماینده 137 منطقه یک از 1394 تا 1397

رابط آموزشی منطقه یک از 1396 تا 1397

کارشناس آموزش شهرداری رشت از 1397 تا کنون

تلفن: 33668819-013

ایمیل: edurashtmunicipality@gmail.com