اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

سه شنبه 1399/7/29 ساعت 23:30

کارشناسان

 

1-نام و نام خانوادگی:

 

مریم سعیدصبائی

رشته تحصیلی: دکتری آمایش محیط زیست

سوابق:

کارشناس توسعه پایدار

کارشناس محیط زیست سازمان پسماند

کارشناس آموزش مدیریت نوسازی و تحول اداری

تلفن: 33668819-013

ایمیل: edurashtmunicipality@gmail.com

 

2- نام و نام خانوادگی:

مهرانگیز صدیق

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

سوابق:

کارشناس محیط زیست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از 1385 تا 1392

کارشناس خدمات شهری و دبیر کمیسیون بند 20 ماده 55  شهرداری منطقه یک رشت از 1392