اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

سه شنبه 1399/7/29 ساعت 23:41

اخبار

مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به پویش (شنبه های آموزشی) پیوست   [ + | - ]

مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به پویش (شنبه های آموزشی) پیوست

  

نظر به راه ندازی پویش(شنبه های آموزشی)، دفتر مطالعات برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،  اسلاید ها و محتواهای آموزشی فشرده ای را در خصوص حوزه های مختلف تهیه نموده  و در سایت این مرکز، در قسمت آموزش سال 1399  به نشانی shahri.gilan.ir بارگذاری می نماید. از این رو مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت پنج محتوای آموزشی فشرده ارسالی از دفتر مطالعات برنامه ریزی  در حوزه های تش نشانی، پسماند، منابع طبیعی، مسکن و منابع آب) جهت دسترسی همگان در زیر پرتال اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی این مدیریت به آدرس  http://amoozesh.rpcrasht.irب