اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

سه شنبه 1399/7/29 ساعت 23:01

اخبار

برگزاری دوره آموزش غیر حضوری توجیهی بدو خدمت در سال 1399

برگزاری دوره آموزش غیر حضوری توجیهی بدو خدمت در سال 1399   اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت در نظر دارد دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت  را برای آن دسته از پرسنل رسمی و پیمانی که تا کنون موفق به گذراندن
ارسال کننده: مدیرسایت در روز 1399/7/2 زمان 09:56:35 , شاخه: عمومی
 

گردآوری بانک اطلاعات اساتید آموزشی شهرداری رشت