اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

پنج شنبه 1399/5/23 ساعت 15:32

اخبار

برگزاری جلسه آموزشی با مرکز علمی کاربردی سازمان همیاریها و شهرداریهای گیلان

   جلسه آموزشی با حضور جناب آقای بهارمست معاونت محترم برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری رشت،سرکارخانم محمود زاده ریاست محترم مرکزعلمی کاربردی سازمان همیاریها و شهرداریهای استان گیلان،جن

بازگشایی مجدد سامانه نیاز سنجی سال 99

   به اطلاع همکاران محترم شهرداری رشت می رساند  اداره آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی اقدام به بازگشایی مجدد سامانه نیازسنجی سال 99 برای متقاضیان جامانده  شرکت در دوره های آمو

برگزاری جلسه آموزشی با جهاد دانشگاهی استان گیلان

  جلسه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر رهبرهاشمی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گیلان، سرکار خانم مهاجر مدیر محترم نوسازی و تحول اداری، سرکار خانم صفاخواه ،مدیر مرکز کارکنان دولت جهاد دانشگاهی گیلان

آرشیو اخبار

گالری