اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

جمعه 1401/3/6 ساعت 00:53

اخبار

برگزاری دوره های آموزشی ویژه نیروهای خدوم خدماتی

        روزهای سه شنبه تا پنجشنبه مورخ 7 الی 9 دی ماه سال جاری، مجتمع آموزشی کاسپین میزبان برگزاری دوره آموزشی برای حدود 20 نفر از پرسنل خدوم شهرداری رشت جهت برگزاری

برگزاری ششمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت

       ششمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت مورخ 9 شهریور 1400 با موضوع بررسی سیاست ها، مأموریت ها و پروژه های پیشنهادی سازمانها و همچنین تدوین دستورالعمل آموزش

برگزاری پنجمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت

       پنجمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت مورخ 19 خرداد 1400 با موضوع بررسی مأموریت ها و پروژه های مدیریت نوسازی و تحول اداری در زمینه های آموزشی مرتبط با نیر

آرشیو اخبار

گالری