اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

   به پورتال اطلاع رسانی اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شهرداری رشت خوش آمدید.   

شنبه 1400/9/6 ساعت 11:47

اخبار

برگزاری ششمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت

       ششمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت مورخ 9 شهریور 1400 با موضوع بررسی سیاست ها، مأموریت ها و پروژه های پیشنهادی سازمانها و همچنین تدوین دستورالعمل آموزش

برگزاری پنجمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت

       پنجمین جلسه تدوین سند آموزش شهروندی شهرداری رشت مورخ 19 خرداد 1400 با موضوع بررسی مأموریت ها و پروژه های مدیریت نوسازی و تحول اداری در زمینه های آموزشی مرتبط با نیر

برگزاری وبینار تبیین سازوکار پیوستن رشت به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو در سال 2021

        وبینار تبیین سازوکار پیوستن شهر رشت به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو در سال 2021 در دفتر اداره مطالعات و پژوهشِ مدیرت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت، مورخ

آرشیو اخبار

گالری